top of page

ה-DNA של מרי
תערוכת רישום קבוצתית

Sat Nov 26 2022 17:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

משתתפים: אלון אבן פז (ז״ל) | דפנה אודיש | ריבה אודיש | ג'ודית אניס | הדסה בארי | יעל בוברמן-אטאס | רוני ברות | אלחנדרו גולדברג | מירי גרמיזו | מאיר ראובן זלבסקי | נעמי טנהאוזר | נחום מלצר | רינה עזרוני | אביגיל פריד | חנה קרומר | אורי ראושר

״גלריה מרי הוקמה כקואופרטיב ללא מטרות רווח ב 2017. תערוכת הרישום 'ה-DNA של מרי’ מנסה למפות בהשראת מושג הדי אנ איי הביולוגי את היכל המראות המתרחש בין אמני גלריה מרי. ללכוד את שרשרת הדיאלוגים וההשפעות ההדדיות שנוצרו במשך חמש שנות הגלריה בין אמני הגלריה, ובין החלל, המהדהד עדיין את בית משפחתה של מרי אוודיש. התערוכה מציגה רישומים תשתיתיים של כל אמן/ית כדי ללכוד את כתב היד הקולקטיבי של הקבוצה. המיפוי וההצבה בחלל נוצרו בתהליכי צמצום, סינון וקידוד שנמשכו חודשים רבים. חלק מהעבודות נוצרו במיוחד לתערוכה זו.״
אתי אברג׳ל

bottom of page