top of page

George Goldstein 1932-2019
ג'ורג גולדשטיין 1932-2019 | רישומים, ציורים, שטיחי קיר

Fri Dec 25 2020 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

במלאת שנה לפטירתו של האמן והמעצב ג'ורג גולדשטיין, גלריה מרי שמחה להציג מבחר מיצירותיו לאורך כ 50 שנות יצירה.

במלאת שנה לפטירתו של האמן והמעצב ג'ורג גולדשטיין, גלריה מרי שמחה להציג מבחר מיצירותיו לאורך כ 50 שנות יצירה. גולדשטיין, הוא מחלוצי האורגים בישראל כשפתח בשנת 1964 מפעל לאריגה אמנותית בעזרתן של נשים יוצרות מקומיות בנצרת. לימים, בעקבות מלחמת ששת הימים, עבר לעבוד בחוצות היוצר בירושלים. גולדשטיין נולד בפריס ב 1932 ועלה לישראל בשנות ה 60. בפריס למד אצל הצייר הצרפתי מרסל גרומייר והקשר הצרפתי נמשך גם בתחום השטיחים עם האמן הצרפתי זאן לורסא שעזר לגולדשטיין לפתח ולחזק את מלאכת האריגה בישראל. בהמשך, חבר לדור המייסדים של המחלקה לעיצוב בבצלאל ושם לימד במשך שנים רבות.
בתערוכה יוצגו רישומים וציורים מתקופות שונות, משנות הלימודים המוקדמות, דרך רישומים חופשיים ופרויקטים בתחומי העיצוב השונים לאורך השנים. בנוסף, יוצגו כמה שטיחים שנעשו לבני המשפחה כעבודות אישיות ושטיח גדול ממדים שנעשה בשיתוף עם הצייר מרדכי ארדון, כחלק מסדרת שטיחים הנמצאים היום באוספים ציבוריים ופרטיים.

bottom of page