2020 Exhibitions

_______ _'_______,_ כניקה מעורבת על שטיח,90_78ס_מ,2021.צלם_ ים שלום בוכניק.JPG

Exhibitions

וונדרוומן Wonder Woman
נעמי טנהאוזר Nomi Tannhauser
הדי ברוייר אברמוביץ Heddy Breuer Abramowitz
פרוין שמואלי בוכניק Parvin Shmueli Buchnik
שרית לילה האס Sarith Leila Haas
(צילום: מקסים דינשטיין)

26 May 2022

25 June 2022

אנו, ארבע אמניות ממוצאים אתניים ותרבותיים שונים, כולנו בשנות השישים לחיינו, בחרנו להציג תערוכה משותפת. לצד היצירה המלווה אותנו מזה שנים רבות, התמודדנו במהלך חיינו עם מוכבויות כגון הגירה, פריפריאליות, זרות, אובדן, התמודדות עם זכרון השואה ועוד, וכל אלה באים לידי ביטוי ביצירה שלנו.

שם התערוכה - וונדרוומן - מבטא את הפלא של קיומנו כנשים/אמניות, הפלא של ניסיון החיים המצטבר הבא לידי ביטוי גם בתחום האמנות, הפלא של הכוחות אשר אפשרו לנו לצלוח את מהמורות החיים האישיים והמקצועיים - הכוללים גם יצירה לצד אימהות או סבתאות - הפלא של מעיין היצירה המתגבר והפלא של החופש היצירתי שמתפתח עם השנים. רצינו לתת מקום לפוטנציאל הזה, להשתחרר ולהתעצם עם הגיל אשר אינו מקבל מספיק נראות בשדה האמנות.
את התערוכה אצרנו יחד תוך שיתוף פעולה ותמיכה הדדיים. תהליך זה הינו חלק מהאופן שבו אנו רוצות לראות את האפשרות להעצמה אישית בתוך קהילת האמנות בה אנו חיות ויוצרות. אנו רואות את התערוכה כחלק משִׂיחָה מתמשכת על מקומה של האישה בחברה באופן כללי וגם תוך התמודדות עם סוגיית הגילנות.

_______________________


We are four artists of different ethnic and cultural backgrounds – all in our sixties – who have joined together for a group exhibition. As creators over the course of years, we have addressed complex subjects including immigration, cultural alienation, loss, dealing with the weight of Holocaust memories and more; all are manifested in our art work.

The name of the exhibition – WonderWoman – expresses wonder at our existence as women/artists, wonder at each of our respective accumulated life experience expressed in our art, wonder at the forces that allowed us to overcome personal and professional life pitfalls – including creating while being hands-on mothers (whether as a single mother or raising a large family) or grandmothers. We attest to the flow of creativity and greater freedom that come in later years. We want to allow for the space and empowerment that may yet come with age – and we note – a lack of serious attention paid to artistic maturity within the art world.

We jointly curated the exhibition through cooperation and mutual support. We see this process as enabling personal realization within the art community where we live and create. In this exhibition we add to the ongoing conversation about the place of women in society in general, while particularly addressing the issue of ageism.

Image-empty-state.png

הבט מעלה | חנה קרומר
Looking Up | Chana Cromer

20 April 2022

25 May 2022

Infinity

This miraculously still green stem
has leaves to unfold,
holds in its core buds,
life that will bloom.

This old loving heart
can give, can embrace.
There is yet time to expand
in joy, in celebration, in creation.

Chana Cromer 2022

__________________________


מתוך השיר "על הצבע ירוק "

ירוק הוא צבע צעיר.
באביב הגבעולים הראשונים
פורצים מהאדמה ונדמים לאור.
בצבע זמני, צבע דק דק,
שנקלט לעיניי כשמש בבוקר בראשיתי.

בהתחלה גם אנחנו ירוקים,
מסורבלים בדחף שלנו לצמוח.
עם השנים אנחנו נעשים כהים, חדים.
מאבדים את השרף החי
של גיל הנעורים.

אבל עדיין מסתתר בי
טעם התלתן,
מימים ששכבתי על הדשא ביום אביב.
הירוק העז של נעורים הוא זמני.
אבל בחלומי נשמר שטיח דשא
על יד רגליי.
בצבע דומה לתפוח גרני סמית.
ירוק יותר מירוק,

2022 חנה קרומר

Image-empty-state.png

Rina Ezroni - Freddy | רינה עזרוני - פרדי

17 March 2022

14 April 2022

כמו בתערוכותיה הקודמות גם בתערוכה ״פרדי״ רינה עזרוני עוסקת בדמויות אנושיות. הפעם בנוסף לציורים באקריליק, עזרוני מציגה פסלוני דיוקן מחמר וספרי אמן.  
ציוריה של עזרוני רב שכבתיים ומאפשרים ״קריאות״ שונות של הדימויים המתגלים תוך שהייה ממושכת מולם. הדמויות מורכבות, מופשטות ומוכתמות בצבעים דהויים רבי גוונים והבעה. בעבודותיה אין הקפדה על ביצוע נקי, שלם, חד וסופי. עזרוני יוצרת מתוך אי וודאות את הגנרי. אין חד משמעותיות לא בתהליך ולא בתוצאה - הכל מורכב ומרובד. הקומפוזיציה ״הסופית״ מתגלית בדיעבד ללא תכנית ידועה מראש. פעולה מובילה לפעולה, שכבה נוספת על גבי שכבה. לעיתים זו מחיקה לעיתים הסתרה. להט היצירה נרגע תוך כדי העבודה עד לתהייה הבאה וחוזר חלילה. אצל עזרוני העבודות לא בהכרח סופיות, הן נכונות לאותו הרגע ומועדות לשינוי.
גם פסלוני הדיוקן נוצרים מתוך תהליך של חיפוש צורה, מעיכה אקראית של החמר ותגובה לצורה. כמו במקרה של כתם דיו לא מתוכנן, המקריות וקבלת התוצאה ללא שיפוטיות מאפשרים חידוש והפתעה. האמנית מוסיפה וגורעת מן החמר בעדינות רבה מתוך חופש, מינימליזם ופשטות. הדמויות הזעירות מזמינות חמלה, אמפטיה, ענווה וקבלת השונה. 
חופש, זרימה וקבלה, באים לידי ביטוי גם בספרי אמן שעזרוני צירפה לתערוכה מורכבת זו.
במובן מסויים זו תערוכה ארס פואטית. עזרוני חושפת ומסתירה ונמצאת באי נחת מתמיד. אין כאן ״סלפי״, אגו או חד משמעותיות. יש כאן יראה במובן של ״אשרי אדם מפחד תמיד״ יחד עם ענווה של קבלת העצמי "אם אני כאן הכל כאן"  אני בצורה השלמה שלי עם כל הכתמים וכל ההתלבטויות. זאת אני ואשאר כך גם אם תיווסף שכבה או תימחק, כי לא התוצאה אלא הנוכחות ללא יומרה לשלמות קובעת. 

גבי יאיר
אוצר התערוכה
2022The current exhibition, similar to previous exhibitions by the artist, shows Rina Ezroni’s engagement in human figures. This time, in addition to her acrylic paintings, Ezroni is showing small clay portrait statues and artist books.
Ezroni’s paintings are multilevel works enabling various readings of the figures revealed through extended viewing. The figures are complex, abstract, and stained with multiple hues of faded colors and expressiveness. The works are not made with the intention of being clean, whole, sharp, or final: out of the uncertainty, Ezroni creates the generic. There is no lack of ambiguity, whether in the process or the outcome – all is complex and multilayered. The “final” composition is revealed only afterward, without a preconceived plan. One action leads to another, layers are added over layers, sometimes as erasure, and at other times as concealment. The passion of creation calms down during the work until the next pause to wonder, then “heats up” again, and so on.
In Ezroni’s oeuvre, the works are not necessarily final, but are correct for a given moment, and subject to change.
The portrait statuettes were also made through a process of searching for form, randomly pressing the clay and responding to shape. As in the case of an unplanned ink stain, chance and the non-judgmental acceptance of the result facilitates innovation and surprise. The artist adds and subtracts from the clay with great delicacy as she conducts her search based on freedom, minimalism, and simplicity. The tiny figures invite compassion, empathy, modesty, and acceptance of the “different.”
Freedom, flow, and acceptance are reflected as well in Ezroni’s artist books joining this complex exhibition.
In a sense this is an ars poetica exhibit. Ezroni reveals and conceals, remaining in a continuous state of discomfort. There is no “selfie” here, neither is ego, nor absolute clarity. What is here is awe, as in “Happy is the man who fears always” along with the humility and self-acceptance of “If I am here, everything is here” - I, in my whole form, with all of my stains and soul-searching. This is me, and I remain so, even if a layer is added or erased: the determining factor is not the result, but the presence without any attempt to be perfect. 
Gabi Yair
Exhibition Curator
March 2022

Image-empty-state.png

Alejandro Goldberg - VOLCANOES אלכס גולדברג - געש

11 February 2022

12 March 2022

״געש״ היא תערוכה סוחפת המבוססת על ז׳אנר ציורי הנוף כנקודת מוצא, ממנה היא משתנית לפי הצורך, כדי להתאים למטרות האסתטיות של הציור עצמו. בהשראת היופי העוצמתי של הטבע האיסלנדי, התערוכה בוחנת את הרי הגעש, הזוהר הצפוני ונפלאות טבע אחרים.

An immersive exhibition related to landscape painting as a starting point but changing the motif as needed to fit the aesthetic goals of the painting itself. Inspired by the natural beauty of Iceland this exhibitions examines volcanoes, the northern lights, and other natural wonders.

Image-empty-state.png

אפשרויות של אהבה - מאיר ראובן זלבסקי

6 January 2022

5 February 2022

בתערוכה מוצג ספר אמן שנוצר במשך שנה וחצי. פסוק אחר פסוק נפרסת מגילת שיר השירים לאורך כל דפי ספר היסטוריה יהודית. בספר מופיעות דמויות של קרובי משפחה של מאיר ראובן שנספו בשואה. האמן מוסיף למפגש בין המגילה לספר את תובנותיו ומעלה תהיות באשר לאהבה על השלכותיה, על חייו ועל אמנותו.

Image-empty-state.png

בית, חלון, ים. | נחום מלצר
Home, Window, Sea. | Nahum Meltzer

2 December 2021

1 January 2022

נחום מלצר הוא אדריכל-צייר? צייר-אדריכל?
למי מאתנו השואלים את עצמם שאלה זו, אני מציעה לעזוב את זה.
רק להתבונן.
לעבור עבודה, עבודה ולהתבונן...
לצרף את ההשפעות למכלול של תחושות, רגשות, מחשבות, זיכרונות...
תמהיל מעודן, ההופך לאפקט.
שפת האמנות הפלסטית.
לכל תערוכה יש סיפור, רק צריך לקרוא...


Image-empty-state.png

הומאז׳ Homage
תערוכה קבוצתית Group Exhibition

28 October 2021

20 November 2021

מחוות ליצירות מעולם האמנות
אמני גלריה מרי מציגים תערוכה קבוצתית בה עבודות שמתכתבות עם יצירות מעולם האמנות, כפרויקט משותף שבא להביע הערכה והוקרה ליצירות ואמנים בעלי ערכים תרבותיים ואמנותיים מוכחים.
חברי הגלריה מתייחסים בעבודותיהם לרוח היצירות שבחרו תוך הצמדות לסגנון האישי של כל אחד ואחת מהם.

Image-empty-state.png

Face It - Group Exhibition | על הפנים - תערוכה קבוצתית

1 September 2021

16 October 2021

אלון אבן-פז | הדסה בארי | יעל בוברמן-אטאס | רוני ברות | אלחנדרו אלכס גולדברג | יואל גילון (גולדשטיין) |
מירי גרמיזו | נעמי טנהאוזר | נחום מלצר | אביגיל פריד | שלמה סרי | רינה עזרוני | ריבה פינסקי-אוודיש |
חנה קרומר | מאיר ראובן (זלבסקי) | אורי ראושר

Image-empty-state.png

אורי ראושר - לקסיקון משפחתי
Uri Rauscher - Family Lexicon

8 July 2021

7 August 2021

בתערוכת היחיד שלו בגלריה מרי, מציג הצייר אורי ראושר, שתי סדרות של עבודות בצבעי שמן וברישום. וכן יצירות פרי מכחולו של דודו ז"ל הצייר ההונגרי ג'יורי ראושר.
הסדרה האחת אשר על שמה נקראת התערוכה "לקסיקון משפחתי", כוללת ציורים פיגורטיביים המבוססים על התבוננות בצילומים, מתוך האלבום המשפחתי. סדרת ציורי דמויות ממשפחות ראושר ומשפחות קינטש, ושאר (משפחת אמו) אשר צולמו בין השנים 1920 ל-1965, בין שתי מלחמות עולם, צפות בחלל הגלריה כמו נקראו לבוא ולייצג עולם תרבותי, ופאר בורגני שהיה וחרב, רקמת חיים שנהרסה, סיפור של חיים ומוות, סבל, יתמות, הגירה ועליה לארץ ישראל.

***

Uri Rauscher is exhibiting two series of his own works at the Marie Gallery together with paintings by his late uncle, Hungarian painter György (Gyuri) Rauscher.
“Family Lexicon,” the series that gave its name to the exhibition, comprises figurative paintings made from observation based on photographs from family albums. Rauscher’s series of oil on canvas and drawings of his father’s relatives and of his mother’s family (Kincs and Schaar) photographed between 1920 and 1965, interwar and postwar, float in the gallery space as if summoned from the past to represent a world of culture and bourgeois luxury that was destroyed and is no more. He evokes a story of life and death, suffering, orphanhood, emigration, and immigration to Israel.

Image-empty-state.png

עשבים שותים - אלון אבן פז
Watered Weeds - Alon Even Paz

3 June 2021

26 June 2021

Image-empty-state.png

יעל בוברמן-אטאס
ככל הנראה
ציורים, הדפסים, רישומים

Yael Boverman-Attas
As far as I can see
Paintings, Prints, Drawings

16 April 2021

15 May 2021

בתערוכה ככל הנראה מוצגות עבודות של יעל בוברמן-אטאס מהשנים האחרונות. הדפסים במגוון טכניקות, ציורי שמן ורישומים. הרקע המקצועי שלה כמעצבת גרפית נוכח בקוים האסתטיים והמוקפדים, בשקט הפנימי, ובקומפוזיציות הנעות בין האורגני לאדריכלי.
תקופת הקורונה הביאה את בוברמן-אטאס ליצור במרחב הביתי. הסלון הפך לסדנת הדפס אקספרימנטלית. כשהמציאות היצרה את צעדיה, היא הצליחה להפוך את הצמצום הזמני למרחב אינסופי של חקירה צורנית ופנימית. אופי התקופה הכתיב בסטודיו עבודה בפורמטים קטנים, שהוביל אותה לגילוי פנימי מחודש וליכולת לשרטט מתוך קירות הבית אופק רחב וחדש.
התוצאה מרמזת על מעין הייקו חזותי, דיוק שמותיר רק את מה שהכרחי עבורה מתוך מכלול הפרטים, הטקסטורות והצבעים.

אביטל וכסלר, אוצרת


The exhibition “As far as I can see” presents works by Yael Boverman-Attas from recent years, comprising prints in a variety of techniques, oil paintings, and drawings. Her professional background as a graphic designer is present in the aesthetic, careful lines, the inner calm, and in compositions moving between the organic and the architectural.
Due to the pandemic, Boverman-Attas had to make art in her domestic space. The living room became an experimental printmaking workshop, but under the constraints of the current situation, she managed to transform the temporary limitations imposed on daily life into an infinite arena for formal and internal inquiry.
The nature of “Coronatimes” and the resulting work in the home studio on small formats, led the artist to renewed inner discovery and the ability to draw from within the confines of her home a new and broad horizon.
The result hints at a kind of visual haiku, a precision that leaves only the essentials extracted from all of the details, textures, and colors.

Avital Wexler, Curator

Image-empty-state.png

מירי גרמיזו | נא לצלצל בשני הפעמונים
Miri Garmizo | Please Ring the Two Bells
ميري جراميزو | الرجاء قرع كلا الأجراس

11 March 2021

Image-empty-state.png

George Goldstein 1932-2019
ג'ורג גולדשטיין 1932-2019 | רישומים, ציורים, שטיחי קיר

25 December 2020

16 January 2021

במלאת שנה לפטירתו של האמן והמעצב ג'ורג גולדשטיין, גלריה מרי שמחה להציג מבחר מיצירותיו לאורך כ 50 שנות יצירה.

Image-empty-state.png

George Goldstein 1932-2019
ג'ורג גולדשטיין 1932-2019 | רישומים, ציורים, שטיחי קיר

25 December 2020

במלאת שנה לפטירתו של האמן והמעצב ג'ורג גולדשטיין, גלריה מרי שמחה להציג מבחר מיצירותיו לאורך כ 50 שנות יצירה.

Image-empty-state.png

רוני ברות
רִקּוּד הַמַּכְפֵּלוֹת הַכְּפוּלוֹת
Roni Baroth | Dance of the Double Hemispheres

27 November 2020

19 December 2020

בספרה סיפור על אודות החיים מבררת הציירת רוני ברות את השקיפות ואת מה שנשקף. על הציור היא אומרת שהוא תהליך בין החוץ לבין הפנים היוצא אל הבד. האמנית אחוזה לעיתים בתוך הציור וביחד עם האובייקטים האחרים היא משקפת את יציאתו של הפנים. על ההשתקפות כעל פעולה בשני מישורים היא אומרת: "כשיש לך השתקפות אז היא מדברת על האובייקט כעל זיכרון; והוא גם כמו ציור". האובייקט כזיכרון הוא הספק והציור של ברות הוא מעין רְאָיָה המשכפלת את עצמה ברשת של השתקפויות.

Image-empty-state.png

בית. דפוס
תערוכה קבוצתית בהשתתפות חברי הגלריה במסגרת פסטיבל מנופים 2020 לאמנות עכשוית בירושלים
Home. Printing.
Group exhibition with the artists from Marie Gallery

27 October 2020

תערוכה קבוצתית בהשתתפות חברי הגלריה במסגרת פסטיבל מנופים 2020 לאמנות עכשוית בירושלים:
אלון אבן-פז, ריבה פינסקי-אוודיש, רוני ברות, הדסה בארי, יעל בוברמן, מירי גרמיזו, אלכס גולדברג, יואל גילון (גולדשטיין), מאיר ראובן זלבסקי, נחום מלצר, שלמה סרי, רינה עזרוני וחנה קרומר

Image-empty-state.png

Ruth Cohn - Guest artist:
MAY THE WINDS BLOW AND THE RAIN FALL
רות כהן - אמנית אורחת: משיב הרוח ומוריד הגשם

27 August 2020

Marie Gallery is pleased and honored to welcome veteran painter, printmaker and lecturer Ruth Cohn into our gallery as our visiting artist with her exhibit, “May the winds blow and the rains fall”.
Her innovative and ecologically sensitive series of works being shown here have an exquisite delicacy and yet are bold in their presentation.
These large-scale prints on Japanese paper express Cohn’s concern for the winds and waters of our planet.
We find in these largely monochromatic works, the play and shimmer in the movement of water and the tossed, random repetition of the sketching hand of the wind.

Chana Cromer
Exhibition committee
Marie Gallery


לגלריה מרי יש הכבוד להציג את התערוכה של ד״ר רות כהן - מרצה , אמנית וותיקה ומומחית להדפס ידני, בתערוכה הנקראת ״משיב הרוח ומוריד הגשם".

עבודותיה המוצגות כאן בגלריה, הן רגישות וחדשניות במחשבה ובאופן ביצוען. הן עוסקות בטבע ואקולוגיה בעדינות צד לצד באומץ הבעתן.

בחלק מהיצירות המונוכרומטיות האלה נמצאים המשחק והזוהר של מים בזרימה. בעבודות אחרות יש רמז ליד הרוח, המצייר בקווים אקראים וחוזרים על פני הטבע.

חנה קרומר
וועד התערוכות
גלריה מרי

Image-empty-state.png

ציורים מהתקופה האחרונה | אלחנדרו אלכס גולדברג
Recent Paintings | Alejandro Alex Goldberg

6 July 2020

7 August 2020

Before 1914, flowers in everyday life spelt beauty, femininity and innocence; they were seen as part of women’s culture. But during the first world war, that changed. Men gathered posies of flowers on battlefields and dried them in honour of the dead, they turned to wild flowers as motifs for paintings and photographs, and they recognised in blue cornflowers and red poppies the fragility of life.

Image-empty-state.png

Hadassah Berry | A clear look
הדסה בארי | מבט שקוף

3 June 2020

3 July 2020

After two months’ delay, a new exhibition is opening at Marie Gallery.
Work for this show was of course carried out during the past year, before this long wait, strangely however, the subject seems to complement the events that have recently overtaken us. Time and the lie if the land are bound together, views change imperceptibly with weather change and geological movements, which I depict through large scale abstract prints or in assemblage. Thus I show what is hidden behind the visible hills or stones, and how trees have been contorted over time.

Image-empty-state.png

ריבה פינסקי אוודיש:
כשיש סדר המכחול והעגבניה לעולם לא יפגשו

19 February 2020

13 March 2020


"ליצור קשר בין דברים שלא הולכים יחד זה הדבר הכי נפלא שיש
באמנות. מה הקשר בין התפוח למעיל?"

Image-empty-state.png