ג׳ודית אניס - "דואנדה"
Judith Anis - “Duende”

Thu Jun 30 2022 17:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

תערוכת היחיד של האמנית ג'ודית אניס, באוצרותו של סשה אוקון, מציגה סדרה של הדפסים וקולאז'ים שנוצרו בהשראת ה”דואנדה”. גוף העבודות מבוסס הן על רישומים שנעשו בלייב בזמן חזרות להקת הפלמנקו של בית הספר לפלמנקו נטורל בירושלים, והן בהשראת פסליו של רודן. וכך הגדיר המשורר פדריקו גארסיה לורקה במאמרו משחק הדואנדה ותורתו (1933) "דואנדה הוא שד, כוח מסתורי שמשתלט על אדם בתנאים מסוימים, מאלץ אותו ללכת מעבר ל"אני" שלו. אמנות בהשראת דואנדה הינה משחק של מוות, נחוץ ליצירתיות אמיתית, בין אם ריקוד, שירה, דרמה או ציור".

The solo exhibition of the artist Judith Anis, curated by Sasha Okun, presents a series of prints and collages inspired by the "Duende". The body of work is based both on drawings made during the rehearsals of the flamenco band of the Flamenco Natural School in Jerusalem, and inspired by Rodin's sculptures. And this is how the poet Federico Garcia Lorca defined it in his article Theory and Play of the Duende (1933): “Duende is a mysterious power, it takes over a person under certain conditions, forcing the person to go beyond the ego. Art inspired by Duende is a game of death. Duende is necessary for true creativity, whether dance, poetry, drama, or painting ”.